Ejovoc October / Ekim 2017
1 MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI
PLANNING THE ARDUINO EMBEDDED PROGRAMMING COURSE WITH ROBOT PROJECT APPLICATION FOR MECHATRONICS PROGRAMS
Harun GEZİCİ , Sıtkı KOCAOĞLU , Ercan COŞGUN , Eray YILMAZLAR , Murat TUNA
pnd
2 ZONGULDAK’IN KIRSAL BİR BÖLGESİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMU HAKKINDA ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİ
THE KNOWLEDGE LEVELS OF MOTHERS ABOUT THE VACCINATION STATUS OF CHILDREN LIVING IN A RURAL AREA OF ZONGULDAK
Meltem KÜRTÜNCÜ , Işın ALKAN , Özgür BAHADIR , Nurten ARSLAN
pnd
3 MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
EVALUATION OF BRAND LOYALTY IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHICAL FACTORS: A RESEARCH IN THE WHITE GOODS SECTOR OF TURKEY
Tolga DURSUN, Baran ARSLAN
pnd
4 TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ ve 50.000 KİŞİLİK NÜFUS KRİTERİ

Aykut Pajo
pnd
5 WELL-EDUCATED CARBON FOOTPRINT: SAMPLE OF A UNIVERSITY STAFF IN TURKEY
Oğuz BAŞOL
pnd
6 ERGONOMİ VE TEKNOSTRESİN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ERGONOMICS AND TECHNO-STRESS AT CIVIL AVIATION SECTOR
Hanifi SEVER , Tomurcuk HARBİGİL SEVER
pnd
7 LAVANTA SAPI VE MUZ KABUĞU KULLANILARAK ÜRETİLEN YONGA LEVHALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF PARTICLE BOARDS PRODUCED BY USING LAVENDER STEM AND BANANA PEEL
Bülent Topbaşlı, Yılmaz Sevinçli
pnd
8 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF VOCATIONAL STUDENTS
Musa KARAÇOR, Ozan ÇATIR
pnd
9 PUBLIC SECTOR RESEARCH REGARDING THE FULFILLMENT OF INTERNAL CONTROL ACTIVITIES

Servet ÖNAL , Ayhan KÜÇÜK , Murat MAT
pnd
10 POLİTİK MARKA BAĞLILIĞI VE MARKA BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON DETERMINING THE FACTORS INFLUENCING POLITICAL BRAND LOYALTY AND BRAND LOYALTY
Zafer CESUR , Salih MEMİŞ
pnd
11 AN OPERATOR-ASSISTED ROBOTIC ARM IMPLEMENTATION VIA LEAP MOTIONTM CONTROLLER

Murat Kucukali , Erhan Sesli
pnd