Ejovoc November / Kasım 2017 - BUROKON'17
1 YENİ MEDYADA SOSYAL MEDYA ARAÇLARI İLE İŞ EDİNİMİ PLATFORMLARI: OFFICEANGELS ÖRNEĞİ
BUSINESS ACQUISITION PLATFORMS THROUGH SOCIAL MEDIA TOOLS IN NEW MEDIA: OFFICE ANGELS CASE
Sami ACAR, Nimet Özgül ÜNSAL
pnd
2 ORGANİZASYONLARDA KARİYER PLANLAMASI VE KARİYER ENGELLERİ
CAREER PLANNING AND CAREER OBSTACLES IN ORGANIZATIONS
Ayşe KIR , Arzu SALKIM ER
pnd
3 BÜRO YÖNETİMİ ALANINDA MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ERGONOMIN IN THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES IN OFFICE OF OFFICE MANAGEMENT
İsmet ANIK BAYSAL , Gültekin BAYSAL
pnd
4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BURÇLARA YÖNELİK TUTUMUN ÖLÇÜLMESİ
A NEW APPROACH TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: MEASURING ATTITUDES TOWARDS ZODIAC
Ömer Kürşad TÜFEKCİ , Adeviye ERDOĞAN , Neziha TÜFEKCİ
pnd
5 ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRE BİLDİRİLERİNİN YAZAR VE TEMA ANALİZİ: 2010-15 YILLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUTION ABOUT AUTHORS AND THEME ANALYSIS FOR PAPERS PRESENTED BETWEEN 2010-2015 IN NATIONAL CONGRESS OF OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL
Umut ÜZMEZ , Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR
pnd
6 S.Ü.S.B.M.Y. BÜRO YÖNETİMİ YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI BÜROLARIN ERGONOMİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE OFFICES IN WHICH THE STUDENTS OF OFFICE MANAGEMENT EXECUTIVE ASSISTANCE SESTION OF S. U. S. S. V. H. S. PERFORM THE POINT OF ERGONOMICS-EFFICIENCY RELATIONSHIP
Abdullah Erden , Gülden Gök
pnd
7 ÖNLİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLME BİÇİMLERİNE GÖRE BAŞARI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
THE COMPARISON OF SUCCESS RATES ACCORDING TO THE PLACEMENT WAYS OF THE STUDENTS BEING PLACED IN ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS, CASE STUDY OF ÇANAKKALE
Cumhur ERDÖNMEZ
pnd
8 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ SORUNU: İŞLETME LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ
GRADUATE TRANSFER PROBLEM OF THE OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM GRADUATES: TRANSFER TO BUSINESS GRADUATE PROGRAM
Özgür Doğan GÜRCÜ , Cihat ÇETİN , Cansu ÖZTÜRK
pnd
9 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KARİYER OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI “12 yıllık Süreçteki Mezunlar Üzerine Bir Çalışma”
RESEARCH OF THE CAREER OPPORTUNITIES FOR OFFICE MANAGEMENT AND ASSISTANCE DIVISION GRADUATES “A study on graduates in a period of 12 years”
Emel SELİMOĞLU
pnd
10 ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A FIELD STUDY
Mehmet Altınöz , Demet Çakıroğlu , Serdar Çöp , Esin Kahraman
pnd
11 TIBBİ SEKRETERLİĞİN EKOLOJİK BOYUTU: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ECOLOGICAL DIMENSION OF MEDICAL SEKRETARY: A SAMPLE OF THE ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Altaş Berre , Bozdoğan Cansu
pnd
12 BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN “5i” UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI
THE ATTITUDES OF STUDENTS AT FORMAL EDUCATION PROGRAMS OF BUHARKENT VOCATIONAL SCHOOL TOWARDS DISTANCE EDUCATION COURSES
Emre IŞIKLI
pnd
13 YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLARININ ÖZ LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE LEVEL OF SELF LEADERSHIP FOR THE MANAGER AND EXECUTIVE ASSISTANT
Gamze AY
pnd
14 İNOVATÖR OLARAK YÖNETİCİ ASİSTANLARININ/SEKRETERLERİNİN YENİ ROLÜ
THE NEW ROLE OF EXECUTIVE ASISTANTS/SECRETARIES AS INNOVATOR
Murat Yusuf UÇAN
pnd
15 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ: MCBÜ AHMETLİ MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 'LEVELS OF SATISFACTION FROM UNIVERSITY EDUCATION : MEASURING THE SATISFACTION LEVEL OF CELAL BAYAR UNIVERSİTY AHMETLİ VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION STUDENT’S
Tuncer ÖZDİL , İlham YILMAZ
pnd