1 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF COMPUTER AIDED DESIGN LESSON IN VOCATIONAL SCHOOL PROGRAMMES OF LANDSCAPE AND ORNAMENTAL PLANTS IN TURKEY
Nihat KARAKUŞ , Serdar SELİM
pnd
2 FARKLI EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ İÇİN ESNEK WEB ARAYÜZ YAPILARI TASARLANMASI
DESIGNING RESPONSIVE WEB INTERFACE STRUCTURES FOR DIFFERENT SCREEN RESOLUTIONS
Veli Özcan Budak, Murat Gezer
pnd
3 İŞÇİ SINIFI İÇİN MODERN YAŞAMIN KODLARI: ALPULLU ŞEKER FABRİKASI
THE CODES OF THE MODERN LIFE FOR LABOUR: ALPULLU SUGAR FACTORY
Ali Mülayim , Timur Kaprol
pnd
4 6-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ENÜREZİS NOKTÜRNA PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
ENURESIS NOCTURNA PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN 6-12 YEARS OLD CHILDREN
Meltem KÜRTÜNCÜ , Işın ALKAN
pnd
5 TESTING IN ENGLISH CLASSES IN VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION
Derya Tuzcu Eken
pnd
6 MESLEK YÜKSEKOKULLARI GRAFİK TASARIMI DERS PROGRAMLARINDA MATBAA DERSLERİNİN YERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
THE PLACE OF PRINTING HOUSE COURSES IN THE GRAPHIC DESIGN CURRICULUM OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS : İSTANBUL EXAMPLE
Cengiz ŞAHİN , Bekir KESKİN , Erdoğan KÖSE
pnd
7 MARKA SADAKATİ YAKLAŞIMLARINA ETKİ EDEN ÖNCÜL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR AMPİRİK ÇALIŞMA
AN EMPIRICAL STUDY TO INVESTIGATE THE ANTECEDENT FACTORS HAVING AN EFFECT ON BRAND LOYALTY APPROACHES
Yasamın HAGHIGH KHIABANIAN , İbrahim Sarper KARAKADILAR
pnd
8 CUMHURİYET DÖNEMİNDE EDİRNE'DE İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
SILK WORM BREEDING in EDİRNE
Mehtap AĞIRGAN
pnd
9 KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ACHIEVEMENT LEVELS OF KALECIK VOCATIONAL SCHOOL’S STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIATIONS
Fatma AŞILIOĞLU , Rukiye Duygu ÇAY , Pınar ŞANLIBABA
pnd