1 ÖĞRETMENLERİN YEMEK YEME ZEVKİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON DEFINING TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS EATING HABITS
Kayhan Selçuk KARACA , Pınar ÖZDEMİR KARACA
pnd
2 OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ SİSTEMİ VE BİR ÇEŞİT VERGİ TOPLAMA USULÜ SİSTEMİ: TEMETTUAT DEFTERLERİ
TAX SYSTEM IN THE OTTOMAN EMPIRE AND A TYPES OF TAX COLLECTION SYSTEM: TEMETTÜÂT REGISTERS
Berna ÇAÇAN
pnd
3 İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞINDA ALGILANAN TÜKETİCİ RİSKLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ZAFER CESUR , GIYASETTİN TAYFUR
pnd
4 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REKABETİ VE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI
TAX COMPETITION AND HARMONIZATION IN EUROPEAN UNION
Adnan Erdal
pnd
5 RTD SENSÖR KULLANILARAK HASSAS SICAKLIK ÖLÇÜM VE İZLEME SİSTEMİNİN TASARLANMASI
THE DESIGN OF PRECISION TEMPERATURE MEASUREMENT AND MONITORING SYSTEM USING RTD SENSOR
Ercan KURAK , Volkan ERDEMİR
pnd
6 NACA 23012 VE NREL S 809 KANAT KESİTLERİNİN HAD İLE ANALİZİ
ANALYSING OF NACA 23012 AND NREL S 809 AIRFOILS BY CFD
Mehmet BAKIRCI , Hüseyin CEYLAN , Sezayi YILMAZ
pnd
7 VAKIF VE DEVLET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF CAREER ANCHORS OF THE STUDENTS IN PRIVATE AND PUBLIC VOCATIONAL SCHOOLS
Oğuz BAŞOL, Emin Cihan DUYAN, Hilmi ETCİ
pnd
8 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARI İLE İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ INTERNET ADDICTION AND WELL-BEING
Harun ÇİĞDEM , Gökhan YARAR
pnd
9 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
TIME MANAGEMENT SKILLS of VOCATIONAL TRAINING SCHOOL STUDENTS: CASE of PAMUKKALE UNIVERSITY
Serkan ÖZDEMİR , Emine UTKUN , Erkan YEŞİL
pnd
10 AN OVERVIEW ON THE SOME PHENOTIAZINE DERIVATIVE MOLECULES USED IN ORGANIC DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS
Özgül Birel
pnd
11 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTE: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
QUALITY IN VOCATIONAL SCHOOL: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND SUGGESTED SOLUTIONS
Hüseyin CEYLAN , Muhammed Ali ERBİR
pnd
12 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİR FAİLİ MEÇHUL: HASAN FEHMİ BEY
AN UNSOLVED OF THE II. CONSTİTUTİONAL PERİOD : HASAN FEHMİ
Erhan AYAZ , Muammer ERDEM , Yunus KULOĞLU
pnd
13 YEREL YÖNETİMLERDE Y KUŞAĞINI YÖNETME GÜÇLÜKLERİ: KOCAELİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
Y GENERATION MANAGEMENT DIFFICULTIES STUDY IN PUBLIC ORGANIZATION; KOCAELI MUNICIPALITIES
Öznur GÖKKAYA ,Salih SERBEST, C.Gazi UÇKUN , Barış DEMİR
pnd