Ejovoc December / Aralık 2017
1 A REVIEW STUDY ON LPG AS AN ALTERNATIVE REFRIGERANT

Adem UĞURLU , Cihan GÖKÇÖL
pnd
2 AKADEMİK LİDERLERİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF ACADEMIC LEADERS
Ayşe DURMAZ
pnd
3 KURUMSAL BİR MOBİL WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVING THE USABILITY OF AN ORGANIZATIONAL MOBILE WEB SITE
Veli Özcan BUDAK , Çiğdem SELÇUKCAN EROL , Murat GEZER
pnd
4 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI
VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS and MATH ANXIETY
Kamile ŞANLI KULA , Elif GÜNDEN
pnd
5 ŞEKİL HAFIZALI TEKSTİLLER VE ŞEKİL HAFIZALI APRE UYGULAMALARI
SHAPE MEMORY TEXTILES AND APPLICATIONS OF SHAPE MEMORY FINISHING
İsmail YÜCE , S.Müge YÜKSELOĞLU, Suat CANOĞLU
pnd
6 TÜRKİYE’DE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPAN BİREYLERİN RİSK ALGILARININ CİNSİYET FARKLILIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PERCEIVED RISK OF PEOPLE USE ONLINE SHOPPING IN TERMS OF GENDER DIFFERENCES IN TURKEY
Seyit HAYRAN , Aykut GÜL , Sinan DURU
pnd
7 NÖROPAZARLAMA AÇISINDAN BİLGİLENMİŞ KULLANICILARIN KARAR SÜRECİ ÜZERİNDE KOKU ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ
MEASUREMENT OF EFFECT OF THE SMELL ON THE DECISION PROCESS OF THE INFORMED USERS IN TERMS OF NEUROMARKETING
Hakan DEMİRTÜRK , Nurcan YÜCEL
pnd