Ejovoc December / Aralık 2016
1 KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ İLE MEKATRONİK PROGRAMLARININ KONTENJAN BAZLI BÖLGESEL DAĞILIM ANALİZİ
QUOTA BASED REGIONAL DISTRIBUTION ANALYSIS OF CONTROL AUTOMATION TECHNOLOGIES AND MECHATRONICS PROGRAMS
Hakan ÇELİK, Taner AKKAN, L. Özlem AKKAN
pnd
2 TARIMSAL UYGULAMALARDA ENERJİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ENERGY USE IN AGRICULTURAL PRACTICES
İlker Hüseyin ÇELEN
pnd
3 MİKRODALGA ENERJİSİNİN AYVA DİLİMLERİNİN KURUTULMASINA ETKİSİ
EFFECT OF MICROWAVE ENERGY TO THE DRYING OF QUINCE SLICES
Soner ÇELEN, Serhat KUŞ
pnd
4 ASENKRON MOTORDA YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DURUM KESTİRİMİ
PREDICTION OF STUATION IN AN INDUCTION MOTOR WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Hıdır Selçuk NOĞAY
pnd
5 CURRENT SITUATION OF WIND ENERGY IN TURKEY AND ASSESMENT OF YALOVA’S WIND ENERGY POTENTIAL
Cihan GÖKÇÖL, Adem UĞURLU
pnd
6 METİN VERİLERDE DİZGİ EŞLEME VE SIKIŞTIRILMIŞ DİZGİ EŞLEME İŞLEMLERİ ARASINDAKİ PERFORMANS FARKLARININ İNCELENMESİ
EVALUATION OF THE PATTERN MATCHING PERFORMANCE OF COMPRESSED AND UNCOMPRESSED TEXTS
H. Nusret BULUŞ, Cihat ERDOĞAN, Banu DİRİ
pnd
7 KAMU ÇALIŞANLARININ İNTERNET BANKACILIĞI KULLANMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE INTERNET BANKING USAGE STATUS OF THE PUBLIC EMPLOYEES
Pınar ÖZDEMİR KARACA
pnd
8 HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ KULLANAN WEB TABANLI BİR ÖDEV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
A WEB-BASED ASSIGMENT EVALUATION APPLICATION USING HIERARCHICAL CLUSTERING MODEL
Erdinç UZUN, Cihat ERDOĞAN, Ahmet SAYGILI
pnd
9 KARBON ELYAF KUMAŞ İLE SARGILANMIŞ BETONLARIN DAYANIMININ İNCELENMESİ
CONCRETE STRENGTHENING WITH CARBON FIBER
Aylin AKYILDIZ, Ahmet Özgür AĞIRGAN
pnd