UMYOS 2015 ÖZEL SAYISI ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU
1 BÖLGE RESTORAN MÖNÜLERİNİN BELİRLENMESİNDE “YÖRESEL MUTFAKLAR” EĞİTİMİNİN KULLANILMASI: MUDURNU ÖRNEĞİ
Serkan ŞENGÜL, Oğuz TÜRKAY
pnd
2 ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sultan SALUR, Yıldırım TOPRAK
pnd
3 ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNDEKİ STAJ UYGULAMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN BAKIŞLARI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
Murat TEKBALKAN
pnd
4 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA DERSLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ
Tarkan KOCA, Alper Tunga ÖZGÜLER, Serhat AKSUNGUR
pnd
5 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI
Türkay TÜRKOĞLU
pnd
6 TÜRKİYE İŞ GÜCÜ PİYASASI, İŞGÜCÜ TALEBİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ MEVCUT PROGRAMLARININ BU TALEBİ KARŞILAMA DÜZEYİ (DOĞU MARMARA ÖRNEĞİ)
Kartal TÜRK, Süleyman BAKKAL
pnd
7 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
Esra USTA, Kadriye ACAR, Dilek AYGİN
pnd
8 KİMYASAL KATKILARDAKİ HİDROLİZ SÜRECİNİN TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Gökhan Kaplan, İlknur Bekem
pnd
9 YAŞLANAN TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIM PERSONELİNE DUYULAN İHTİYAÇ VE YAŞLI BAKIM PROGRAMLARININ ÖNEMİ
Harun CEYLAN
pnd
10 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINA KATILIM DÜZEYİ İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Başar UYMAZ, Rezzan KASIM, Pınar ŞANLIBABA, Rukiye Duygu ÇAY, Fatma AŞILIOĞLU
pnd
11 BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMIYLA MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN SİSTEM ARIZALARININ VE ALGILAYICI HATALARININ BULUNMA METOTLARI
Necati KOÇYİĞİT,Hüseyin BULGURCU, Ayhan ONAT
pnd
12 KARADENİZ BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ TURİZM PROGRAMLARININ DURUM ANALİZİ
Nuray TETİK, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
pnd
13 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Ozan ÇATIR, Ali ŞİMŞEK, Nilay ÖLEKLİ
pnd
14 AKILLI SİSTEMLER VE ROBOTİK UYGULAMALARINDA KABLOSUZ İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE PROJE UYGULAMALARI
L. Özlem Akkan, Taner Akkan, Hakan Çelik, Tolga Olcay
pnd
15 SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNLARI
Selman YARCI, Polat S. ALPMAN
pnd
16 BİLGİ TOPLUMUNUN MESLEKİ EĞİTİM PARADİGMASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE POTANSİYEL KATKILAR
M. Tuba Aktaş, Ceyda Erden Özsoy
pnd
17 ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTE KONSEPTİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Reha Metin ALKAN, Menekşe ŞAHİN
pnd
18 YAŞAM KALİTESİ’NİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ: “TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI” ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Nuran AKYURT
pnd
19 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Taner KARAKUZU, Seyfi AKTOPRAK, Çiğdem ERK, İlker LİMON
pnd
20 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE SOSYAL AĞLAR: NAZİLLİ, ATÇA VE KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KARŞILAŞTIRMASI
Zehra GÜLCAN, Şanser VURGUN, Bahar GÜRDİN, G. Müge AKPINAR
pnd
21 MESLEKİ EĞİTİM - İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTE VE KANTİTESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Ceyda Erden Özsoy
pnd
22 ÇOK KATLI DOKUMA KUMAŞLARDAN ÜRETİLEN GİYSİLERİN KONFEKSİYON ÜRETİM SÜREÇLERİ VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Meral İŞLER, Serkan BOZ, A. Asli İLLEEZ, Mücella GÜNER, M. Çetin ERDOĞAN
pnd
23 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA ORYANTASYON EĞİTİMİNİN ROLÜ
Safiye Bozkurt, İclal YÜKSEL, Gazi UÇKUN
pnd
24 STOKASTIK DIKEY ULAŞIM SISTEMLERINDE MODELLEME
Mirvari Hasratova
pnd
25 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK YÜKSEKOKULUNA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
Başak COŞKUN DEMİRPOLAT, Merve TURPÇU, M. Göksel KÖROĞLU
pnd
26 DAMAR TANIMA SİSTEMİ İÇİN IŞIK KAYNAĞI GELİŞTİRME
Tuğrul AKTAŞ, Günel ASLANOVA
pnd