Ejovoc December / Aralık 2015
1 SOSYAL MEDYA GERÇEĞİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat ASLANYÜREK , Seda Akın GÜRDAL , Sibel DURSUN , Emine TUNÇEL , S. Mehtap İZMİRLİ AYAN
pnd
2 TÜRK TÜKETİCİLERİNİN MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLARI
Baran Arslan , Tolga Dursun
pnd
3 ARAŞİDONİK ASİT METABOLİTLERİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI VE BAZI HASTALIKLARDAKİ ROLÜ
Eren Canbolat
pnd
4 743 SAYILI KANUNDAN GÜNÜMÜZE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI
Gökçe CANARSLAN
pnd
5 MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramazan LEYLEK , Eda GÜRLEN
pnd
6 DOES BETTER CORPORATE GOVERNANCE RATING LEAD TO HIGHER MARKET VALUE?: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF BIST XKURY LISTED COMPANIES
Veysel Kula Ender Baykut
pnd
7 THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEMISTRY, SOLAR CELL AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Özgül Birel , Hakan Duman
pnd
8 TÜRKİYE’DE YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2003-2013
Fikret ÇÖLDEMLİ
pnd
9 CITTASLOW KENTLERİ İÇİN SLOW FOOD ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Aykut Pajo , Kaplan Uğurlu
pnd
10 MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU
Sıtkı KOCAOĞLU Hilmi KUŞÇU
pnd
11 VİDEO SURVEILLANCE IN THE IRANIAN LAW; CRIME PREVENTION OR ABUSE OF CIVIL RIGHTS
Hesam Abbasi , Seyed Adel Heidari
pnd
12 THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORTS ON JOB PERFORMANCE IN CONSTRUCTION PROJECTS
Raheleh Cheragh Alizadeh , Romina Cheraghalizadeh
pnd