1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN E-ÖĞRENME BİLİŞLERİNİN BELİRLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sami ACAR; Meral GÜNEŞ; Bayram ÇİFTÇİ
pnd
2 İLİŞKİSEL TOPLUMDA SOSYAL İŞ AĞLARININ KARİYER GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ: LINKEDIN ÖRNEĞİ
Sami ACAR, Hülya GÜRSOY, Nimet Özgül ÜNSAL
pnd
3 BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR
Sami ACAR, Funda KILIÇ
pnd
4 EĞİTİMDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: FACEBOOK ÖRNEĞİ
Sami ACAR, Aylin YENMİŞ
pnd
5 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Evrim MAYATÜRK AKYOL, İlham YILMAZ
pnd
6 AMASYA’DAKİ SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER PLANLAMASI ÖNERİLERİ
Berre ALTAŞ, Mustafa ÇEVİK
pnd
7 BÜRO ORTAMINDA YETENEK YÖNETİMİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Mehmet ALTINÖZ, Serdar ÇÖP, Demet ÇAKIROĞLU
pnd
8 ÜNİVERSİTELERDE FİZİKİ ALT YAPI İMKANLARINDAKİ İYİLEŞTİRMELERİN İÇ VE DIŞ MÜŞTERİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Salih Börteçine AVCI, Betül Buladi ÇUBUKÇU, Önder ÇALMAŞUR
pnd
9 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ: BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Gamze AY, Hakan KOÇ
pnd
10 PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
İsmet ANIK BAYSAL, Gültekin BAYSAL, Gökhan AKSU, Nurşah AKSU
pnd
11 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ DOYUMUNU BELİRLEYEN ÖZELLİKLERE GÖRE DOYUM DÜZEYLERİ; ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ
A. Erkan CİHANGİR, İlknur KILIÇ
pnd
12 MOBBİNG (YILDIRMA) DAVRANIŞLARININ TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Esin ÇAKIROĞLU, Dilaver TENGİLİMOĞLU
pnd
13 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİsi: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
pnd
14 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
pnd
15 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER OLANAKLARINA BAKIŞ AÇILARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ
Münire ÇİFTÇİ, Ezgi CEVHER
pnd
16 TÜRKİYE’DE BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALARDA METODOLOJİK SORUNLAR: ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Özgür Doğan GÜRCÜ
pnd
17 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL
pnd
18 BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN ERGONOMİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TAYLORİST BİR BAKIŞ AÇISI
Ümmühan KAYGISIZ, Yüksel HATIRLI
pnd
19 ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
Semiha KILIÇASLAN
pnd
20 ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE SEKRETERLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ
Hüner KULE, Harun DEMİRKAYA
pnd
21 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLAR: ÇSBMYO BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dilek K. MORKOÇ, Cumhur ERDÖNMEZ
pnd
22 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ
Açelya ÖZER
pnd
23 MESLEĞİN SORUNU: UNVANSIZLIK
Arzu ÖZKANAN, Yunus YILAN
pnd
24 ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cansu ÖZTÜRK, Yasin BOYLU
pnd
25 SEKRETERLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ADALET BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
Aslı ÖZTÜRK, İlknur KILIÇ
pnd
26 ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Dilek ŞAHİN, Derman KÜÇÜKALTAN, Fikriye TOKER KAYA
pnd
27 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEKİ TIBBİ SEKRETERLER VE İDARİ PERSONELİN BİLGİ ve ARŞİV SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Bahriye TERLEMEZ, Dilek ŞAHİN, Filiz DİLEK
pnd
28 MÜZAKERECİ OLARAK YÖNETİCİ ASİSTANI: YENİ BİR KARİYER Mİ?
Murat Yusuf UÇAN
pnd
29 YÖNETSEL STRES OLGUSUNUN DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SEKRETERLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Derya YARANGÜMELİOĞLU
pnd
30 ÖĞRENCiLERiN BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yeliz YEŞİL, Ahmet VATAN
pnd
31 SANAL OFİS VE SANAL OFİSTE KULLANILAN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
İbrahim Alpay YILMAZ, Aykut PAJO, Elçin GÜNGÖR GÜZELER
pnd