1 X VE Y KUŞAĞI: ÇALIŞMANIN ANLAMINDA BİR DEĞİŞME VAR MI?
X AND Y GENERATION: IS THERE A CHANGE IN THE MEANING OF WORK?
Gülşen ÇETİN AYDIN, Oğuz BAŞOL
pnd
2 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA
DETERMINING ON ANXIETY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY
İbrahim Alpay YILMAZ , Sibel DURSUN , Elçin GÜNGÖR GÜZELER , Kemal PEKTAŞ
pnd
3 KIRKLARELİ İLİNDE EKO TURİZM OLANAKLARI
ECOTOURISM OPPORTUNITIES IN PROVINCE OF KIRKLARELİ
Şükran Morgül
pnd
4 PNÖMATİK SİSTEMLERDE KONUM GERİ BESLEMESİ YAPILARAK BASINÇ AYARLAMASI İLE HASSAS KONUM KONTROLÜ
SENSITIVE POSITION CONTROL BY PRESSURE ADJUSTMENT IN PNEUMATIC SYSTEMS WITH POSITION FEEDBACK
Harun GEZİCİ, Birhan IŞIK
pnd
5 POLİSİN SUNDUĞU HİZMETLERİN VATANDAŞTAKİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ
THE MEASUREMENT OF CITIZEN PERCEPTIONS OF POLICE SERVICES
Hanifi SEVER
pnd
6 SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN ONLINE REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
SOCIAL MEDIA CONCEPT AND ONLINE ADVERTISING APPLICATIONS ON SOCIAL NETWORKING SITES
Sami Sonat ÖZDEMİR, Meltem ÖZDEMİR, Eray POLAT, Ramazan AKSOY
pnd
7 THE ROLE OF BRAND EQUITY AND BRAND AWARENESS IN ATTRACTING OF NEW GRADUATED ENGINEERS IN CONSTRUCTION SECTOR IN TURKEY
Kader Oskaybaş, Asil Selman Gümrükçü
pnd
8 BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI
AN APPLICATION STUDY AIMED AT IMPROVING THE USAGE AREA OF BULDAN WEAVING
Emine UTKUN, Melek ARPACI GÜNDOĞAN
pnd
9 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF VIRTUAL ART ACTIVITY APPLICATIONS BY PRESCHOOL TEACHERS
Banu ÖZKAN, Figen GİRGİN
pnd
10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRSAL REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIMINI ETKİLEYEN KISITLAYICILAR: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği
THE CONSTRAINTS EFFECT UNIVERSITY STUDENT PARTICIPATION IN RURAL RECREATIONAL ACTIVITIES: The Case of Çıldır Vocational School
Erkan SAĞLIK, İlhami MORÇİN, Sine ERDOĞAN MORÇİN
pnd
11 ÇALIŞMA ORTAMLARININ ERGONOMİK TASARIMININ AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDEKİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACTS OF ERGONOMICAL DESIGN AT WORKING ENVIRONMENTS OF UNIVERSITIES ON ACADEMICAL PERSONNELS EFFICIENCY. (GAZI UNIVERSITY FACULTY OF DENTİSTRY STUDY)
Feride DÜŞÜNGÜLÜ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Zekai ÖZTÜRK
pnd
12 KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEN KANIT
EVALUATİON OF VIOLENT BEHAVIOR AGAIST WOMEN: EVIDENCE FROM TURKEY
Aygül YANIK , Zeynep HANBABA, Sevinç SOYGÜR, Büşra AYALTI, Meral DOĞAN
pnd
13 MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
VIEWS OF EMPLOYEES WHO ARE GRADUATED FROM VOCATIONAL SCHOOL TO VOCATIONAL TRAINING: CASE OF CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Dilek K. MORKOÇ, Mustafa DOĞAN
pnd
14 KAMU VE ÖZEL KURUMLARA BAŞVURAN HASTALARDA JİNEKOLOJİK MUAYENEYE BAĞLI DURUMLUK ANKSİYETENİN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF THE STATE ANXIETY RELATED TO GYNECOLOGICAL EXAMINATION IN PATIENTS ATTENDED IN PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTION
Ayşe DEMİRAY, Esra AKIN KORHAN, Kıvan ÇEVİK, Leyla KHORSHİD, Mehmet Sait YÜCEBİLGİN
pnd
15 ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI
USE OF SUPER PLASTICIZER ADMIXTURE IN THE RECYCLED WASTE CONCRETES
İsmail KILIÇ
pnd
16 ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE CUSTOMER COMPLAINTS AGAINST CAR RENTAL COMPANIES
Bayram AKAY, Oğuz TÜRKAY
pnd