1 A New Hazard Evaluation Procedure for Predicting Risk Factors of Occupational Accidents
Hüseyin CEYLAN
pnd
2 Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Fatma KAHYAOĞLU, Aygül YANIK , Dilaver TENGİLİMOĞLU
pnd
3 Critical Thinking Disposition in Students of Vocational School of Health Services
Ayşe GÜROL , Seval USLU , Özlem EROL POLAT , Nimet YİĞİT, Osman YÜCEL
pnd
4 Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey
Ethem Soner ÇELİKKOL , Ceylan Gazi UÇKUN , Vasfi Nadir TEKİN
pnd
5 Gsm Operatörleri Sektöründe Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi; Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Gülay ÖZALTIN TÜRKER , Ali TÜRKER
pnd
6 Hidrolik Servo Sistemler, Kontrol ve Modellenmesi
Gürcan SAMTAŞ , Salih KORUCU
pnd
7 Kanserli Çocukların Rehabilitasyonunda Egzersizin Yeri
Meltem Kürtüncü , Birsel Canan DEMİRBAĞ
pnd
8 Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi
Dursun Yener
pnd
9 Mikro Kontrolör ile Scr Tetikleme Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Ercan KURAK , Volkan ERDEMİR
pnd
10 Researching Effects of Drivers Features on Traffic Accidents: Kocaeli Model
Ceylan Gazi UÇKUN , Ethem Soner ÇELİKKOL , Vasfı Nadir TEKİN , Şimal ÇELİKKOL
pnd
11 Tiftik (Ankara Keçisi) Liflerinin Terbiye İşlemlerine Genel Bir Bakış
Rıza ATAV
pnd
12 Türkiye’de Yükseköğretimde Küresel Standardizasyonu Yakalamada İKMEP ve Örnek Ülke Modelleriyle Karşılaştırma
Berjan DEMİRTAŞ , Özgür YILMAZ
pnd
13 Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Farklı Yaklaşım: Anne Eğitiminin Kızlarına Aktarılmasının Değerlendirilmesi
Birsel Canan DEMİRBAĞ , Gamze ÇAN , İftihar KÖKSAL , Selçuk KAYA
pnd
14 Vocational College Students’ Computer Usage Profiles and Attitudes Toward Computers
Tamer KUTLUCA , Halim BAŞKAN
pnd
15 Saldırganlık ve Vandalizm
İffet GÖRKEY KESİMLİ
pnd
16 Çocuklarda Metabolik Sendrom ve Diğer Metabolik Özellikler
Nalan Hakime NOĞAY , Gülden KÖKSAL
pnd
17 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Özgür YILMAZ , Banu ÖZKAN
pnd
18 Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri
Cemile OZCAN
pnd
19 Project Oriented Computer Programming Training
Ahmet NAYIR
pnd
20 Trakya Bölgesi’nin İşgücü Piyasası Analizi
Yeşim CAN
pnd
21 Kütle Duyarlı Elma Sınıflandırma Endüstriyel Otomasyon Tasarımı
Hayrettin TOYLAN , Hilmi KUŞÇU
pnd
22 Implementation in LIS Programs in SULSIT of the Findings from International Research about Reference Service Competencies
Ivanka YANKOVA , Tania TODOROVA
pnd