Özel Sayı: İnsan Kaynakları Yönetimi | Special Issue: Human Resources Management
1 INTERNAL MARKETING IN PUBLIC SERVICE SECTOR AND ITS EFFECT ON JOB SATISFACTION
İsmail DÜLGEROĞLU , Çağatan TAŞKIN
pnd
2 OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAPSAMINDA İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERME SÜRECİNİN ANALİZİ: (SAKARYA ÖRNEĞİ)
EXAMINING THE ENDING OF EMPLOYMENT RELATIONSHIP WITHIN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOTEL FIRMS (SAKARYA PROVINCE CASE)
Hatice SARIALTIN , Zuhal EROL
pnd
3 ETİK İKLİM ALGISININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACI DEĞİŞKEN ROLÜ
THE EFFECT OF ETHICAL CLIMATE PERCEPTION ON EMPLOYEES TURNOVER INTENTION: THE MEDIATOR ROLE OF BURNOUT
Aysun ÇETİN , Resul GÜLEÇ , Alp Eren KAYASANDIK
pnd
4 PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİNİN TANIMI, TARİHÇESİ, AMAÇ VE TEMEL UNSURLARINA GENEL BİR BAKIŞ
DESCRIPTION OF PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM, HISTORY, AN OVERVIEW ON PURPOSE AND BASIC ELEMENTS
Şener UYSAL
pnd
5 LİDERLİK HEDEF YÖNETİMİ SÜRECİNİN TANIMLANMASINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: “WALLENDA FAKTÖRÜ”
AN ALTERNATIVE APPROACH IN IDENTIFICATION OF LEADERSHIP TARGET MANAGEMENT PROCESS: “THE WALLENDA FACTOR"
Bora BALUN , Gazanfer ERBAY
pnd
6 KAMU GÜVENCESİYLE TAÇLANDIRILMIŞ BİR ESNEKLİK MÜMKÜN MÜ? YALOVA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ: KADIN ÇALIŞANLAR
IS IT POSSIBLE TO FLEXIBILITY CROWNED BY A STATE GUARANTEE? SAMPLE OF YALOVA MUNICIPALITY: WOMEN EMPLOYEES
Ezgi TATLIOĞLU
pnd
7 BANKALARDA OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNE İLİŞKİN SİSTEMİN VARLIĞI KONUSUNDA BANKA ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ
OPINION OF BANK EMPLOYEES ON OPERATIONAL RISK PREVENTION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION OF PRESENCE SYSTEM
Zekai ÖZTÜRK , Meryem ULUSOY
pnd
8 BOOK REVIEW: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CHALLENGES: LEARNING & DEVELOPMENT
Valerij DERMOL
pnd
9 DEĞERLENDİRME NOTU: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE ANALIK İZNİNİN HESAPLANMASI
CALCULATING THE DURATION OF MATERNITY LEAVE IN ACCORDANCE WITH THE PUBLIC SERVANTS LAW NO. 657
Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU
pnd