1 Mühendis Ve Mühendis Yardımcılarının Yaşam Boyu Öğreniminde Meslek Yüksekokullarının Rolü
The Role Of Vocational School Of Universities In Lifelong Learning For Engineers, Engineering Technicians And Technicians
Murat Sönmez
pnd
2 Determination Of The Optimum Renewable Power Generating Systems For An Educational Campus In Kirklareli University
Cihan Gokcol , Bahtiyar Dursun
pnd
3 6111 Sayılı Kanun (Torba Yasa) İle 4857 Sayılı Türk İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Değişiklikler
The Changes In Turkish Labor Law Made By The Bag Law
Gülşen Çetin
pnd
4 Turizm Perspektifinden Politik Krizlerin Ekonomiye Yansımaları
Reflections Of Political Crises On The Economy From The Perspective Of Tourism
İffet Görkey Kesimli
pnd
5  The Role Of Safety Course For Workplace Safety Systems In Automotive Technician Training
Otomotiv Teknikeri Eğitiminde İş Güvenliği Dersinin İşyeri Güvenlik Sistemi İçindeki Rolü
Murat Çetin, Ahmet Tandıroglu
pnd
6 Gebe Kadınların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Nalan Hakime Noğay
pnd
7 Hamilelerde Giyim Problemleri Ve Tercihleri
Şerife Mızrak, Selda Güzel
pnd
8 Havayolu Müşterilerinin Hizmet Karşılaşmalarında Tatmin Düzeylerini Etkileyen Kritik Anlar Üzerine Bir Araştırma
A Study On Critical Moments Affecting The Airline Customers’ Satisfaction Levels During Service Encounters
Pınar Özdemir Karaca
pnd
9 Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi 
Assessment Of The Thoughts Of Secondary Education Students About Homeworks Given In Chemistry Lesson
Okan Sarıgöz
pnd
10 Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk
Sleeping Quality And Fatigue Among University Students
Sefa Saygılı , Ayşe Çil Akıncı , Hülya Arıkan , Ebru Dereli
pnd
11 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımında Eleştirel Düşünme
Critical Thinking In Nursing Care Of Child Patient With Chronic Renal Failure
Seher Sarıkaya Karabudak, Belgin Yıldırım
pnd
12 Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma
A Research Related To The Definition Of The Expectations Of Customers That Utilize From The Health Tourism Companies In Bolu City
Aydın Ünal , Göksu Demirel
pnd
13 Anlamsal Veb Servisleri Ortamında Bir Aracı Etmen
A Broker Agent In The Semantic Web Services Environment
Özgür Gümüş , Önder Gürcan , Oğuz Dikenelli
pnd
14 Dışarıdan Yemek Hizmeti Alınan Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Personelin Yemek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Food Service Personnel In An Education And Research Hospital Outsourcing Dining Services
Aygül Yanık , Elvan Yılmaz
pnd
15 Gül Sözcüğünün Türk Dili Ve Edebiyatındaki Yeri
Turkish Language And Literature, The Word Rose Place
Erhan Ayaz
pnd
16 An Application For The Education Of Heating Plant Technologies On Internet
Murat Baraz
pnd
17 Turkey And Bulgaria Transport
Selçuk Duranlar , Valentina İlieva Staneva
pnd
18 İki Seviyeli Kesikli Stokastik Taşıma Problemi
Bilevel Discrete Stochastic Transportation Problem
Hande Günay Akdemir , Fatma Tiryaki
pnd
19 Kaplamasız Sermet Takımla Aısı 6150 Çeliğinin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Murat Çetin , Musa Bilgin , Hasan Basri Ulaş , Ahmet Tandıroğlu
pnd
20 The Important Of The TV On The Religious Understanding Of Turkish People
Ramazan Biçer
pnd
21 Elektronik Ticarette Belge Düzeni Ve Muhasebe İşlemleri
Gazanfer Erbaşlar
pnd